detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6723']
Datum podání
 
03.02.2020
Datum vyřízení
 
12.02.2020
Investor-provozovatel  PPLD Service, a.s.
IČ  28154916
Předmět žádosti
 
mobilní štěpkovač pro celý kraj
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
7.7.
adresa zdroje
 
Plzeňský kraj
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP