detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5511']
Datum podání
 
12.12.2018
Datum vyřízení
 
 
Investor-provozovatel  Hvozdecká zemědělská a.s.
IČ  00118605
Předmět žádosti
 
povolení sušárny zrnin
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
farma Hvozd
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  zasláno na čižp po dvou přerušeních