detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5508']
Datum podání
 
29.08.2019
Datum vyřízení
 
09.10.2019
Investor-provozovatel  Progroup Board s.r.o.
IČ  26207281
Předmět žádosti
 
instalace dieselagregátů
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
Arbesova Rokycany
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení provozu