detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5504']
Datum podání
 
03.10.2019
Datum vyřízení
 
 
Investor-provozovatel  KLAUS Timber a.s.
IČ  27989313
Předmět žádosti
 
povolení provozu zdrojů zpracování dřeva, kotelna na biomasu Dvorec u Nepomuka
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.,7.7.
adresa zdroje
 
výrobní areál Dvorec, 335 03 Nepomuk, p.č. 130/25, 122/12, 130/23, 130/22, 130/21, 137/5 v k.ú. Dvorec
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka