detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5502']
Datum podání
 
16.09.2019
Datum vyřízení
 
02.10.2019
Investor-provozovatel  GALASPORT, s.r.o
IČ  25246283
Předmět žádosti
 
povolení provozu zdrojů Tedražice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
3.1., 9.6.,9.8.
adresa zdroje
 
Tedražice 82, 342 01 Sušice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka