detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5490']
Datum podání
 
06.09.2019
Datum vyřízení
 
 
Investor-provozovatel  FARMA HŘÍBÁK s.r.o.
IČ  29095786
Předmět žádosti
 
povolení provozu kompostárna Rohozno
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
2.3.
adresa zdroje
 
Rohozno, 340 21 Janovice nad Úhlavou, p.č. 41 v k.ú. Rohozno
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  přerušeno do 30.11.2019