detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5486']
Datum podání
 
16.08.2019
Datum vyřízení
 
09.09.2019
Investor-provozovatel  ARC-HEATING s.r.o.
IČ  27984575
Předmět žádosti
 
trvalý provoz tryskače
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
4.12.
adresa zdroje
 
Domažlická 1276/171, 318 00 Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP