detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5484']
Datum podání
 
20.08.2019
Datum vyřízení
 
05.09.2019
Investor-provozovatel  CTP Invest s.r.o.
IČ  26166453
Předmět žádosti
 
umístění výroby polymerů
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
6.5.
adresa zdroje
 
CTP Plzeň Borská pole
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení umístění a stavby