detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5483']
Datum podání
 
21.08.2019
Datum vyřízení
 
30.08.2019
Investor-provozovatel  KLADRUBSKÁ a.s.
IČ  25215671
Předmět žádosti
 
Trvalý provoz kotelny Vojenice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
st. p.č. 46/2 v k.ú. Kladruby u Radnic
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení změny TP