detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5482']
Datum podání
 
29.08.2019
Datum vyřízení
 
10.09.2019
Investor-provozovatel  Progroup Board Rokycany s.r.o.
IČ  26207281
Předmět žádosti
 
Povolení změny provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1., 1.2. a 7.10.
adresa zdroje
 
Arbesova 1003/II, 337 01 Rokycany
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení změny trvalého provozu