detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5478']
Datum podání
 
15.08.2019
Datum vyřízení
 
09.09.2019
Investor-provozovatel  RONDO OBALY s.r.o.
IČ  26398966
Předmět žádosti
 
trvalý provoz tiskařského stroje č.3
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.1.
adresa zdroje
 
Zemská 230, Ejpovice
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP