detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5473']
Datum podání
 
30.08.2019
Datum vyřízení
 
09.09.2019
Investor-provozovatel  ZEAS Puclice a.s.
IČ  00115592
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje farma Čečovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
farma Čečovice, 345 62 Čečovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka