detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5472']
Datum podání
 
19.08.2019
Datum vyřízení
 
04.09.2019
Investor-provozovatel  Lubská zemědělská, a.s.
IČ  25245571
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje Farma Nový Čestín
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Farma Nový Čestín, 339 01 Mochtín
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka