detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5471']
Datum podání
 
15.08.2019
Datum vyřízení
 
03.09.2019
Investor-provozovatel  ČEVAK a.s.
IČ  60849657
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje ČOV Horažďovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
2.7.
adresa zdroje
 
ČOV Horažďovice, 341 01 Horažďovice, p.č. st. 1651, 1780/1 v k.ú. Horažďovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka