detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5468']
Datum podání
 
23.08.2019
Datum vyřízení
 
 
Investor-provozovatel  A T R I U M , s.r.o.
IČ  49454960
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdrojů zpracování dřeva, plynová kotelna Horažďovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.,7.7.
adresa zdroje
 
341 01 Horažďovice, p.č. 3135, 3141 v k.ú. Horažďovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  Výzva do 30.11.2019