detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5457']
Datum podání
 
28.06.2019
Datum vyřízení
 
22.08.2019
Investor-provozovatel  Švabín s.r.o.
IČ  26927462
Předmět žádosti
 
umístění a stavba kotelny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Pivovar Švabín u Zbiroha
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení stavby