detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5454']
Datum podání
 
13.08.2019
Datum vyřízení
 
19.08.2019
Investor-provozovatel  Gymnázium, Sušice, FR. Procházky 324
IČ  61781444
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k provedení stavby zdroje plynová kotelna Kdyně
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka