detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5453']
Datum podání
 
05.08.2019
Datum vyřízení
 
15.08.2019
Investor-provozovatel  Maňovická zemědělská, a.s.
IČ  25227432
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje chov skotu středisko Mileč
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
źemědělský areál Mileč, 335 01 Mileč
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka