detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5449']
Datum podání
 
01.08.2019
Datum vyřízení
 
13.08.2019
Investor-provozovatel  Hvozdecká zemědělská a.s.
IČ  00118605
Předmět žádosti
 
Rozšíření farmy Hvozd
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Farma Hvozd
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení umístění a stavby stáje