detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5448']
Datum podání
 
10.07.2019
Datum vyřízení
 
13.08.2019
Investor-provozovatel  Šumavská Gate s.r.o.
IČ  26350572
Předmět žádosti
 
Náhradní zdroj Šumavská, umístění
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
Šumavská, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení umístění a stavby