detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5427']
Datum podání
 
08.07.2019
Datum vyřízení
 
25.07.2019
Investor-provozovatel  Dražovický AGROPOL s.r.o.
IČ  26374099
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje Farma Dražovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Dražovice, 342 01 Sušice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka