detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5424']
Datum podání
 
12.06.2019
Datum vyřízení
 
25.07.2019
Investor-provozovatel  Plzeňský kraj
IČ  70890366
Předmět žádosti
 
umístění a stavba kotelny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1. a 1.2.
adresa zdroje
 
Voldušská 750, Rokycany
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení umístění a stavby