detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5420']
Datum podání
 
07.06.2019
Datum vyřízení
 
20.06.2019
Investor-provozovatel  Pfeifer Holz, s.r.o.
IČ  45349711
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Trhanov
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka