detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5412']
Datum podání
 
03.07.2019
Datum vyřízení
 
17.07.2019
Investor-provozovatel  DEKONTA a.s.
IČ  25006096
Předmět žádosti
 
KOTEL CERTUS
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
P.Č. 1207/1 k.ú. Hradiště u Plzně
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP