detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5358']
Datum podání
 
13.05.2019
Datum vyřízení
 
22.05.2019
Investor-provozovatel  MBtech Bohemia s.r.o.
IČ  65416082
Předmět žádosti
 
Změna rozmístění stávajících zdrojů
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
4.12.,4.13.,6.5.
adresa zdroje
 
Daimlerova 1161/6, 301 00 Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení změny rozmístění stávajících zdrojů