detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5349']
Datum podání  10.04.2019
Datum vyřízení  06.05.2019
Investor-provozovatel  DSP Kralovice
IČ  49748190
Předmět žádosti  Povolení trvalého provozu kotelny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  DSP Kralovice
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení trvalého provozu