detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5349']
Datum podání
 
10.04.2019
Datum vyřízení
 
06.05.2019
Investor-provozovatel  DSP Kralovice
IČ  49748190
Předmět žádosti
 
Povolení trvalého provozu kotelny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
DSP Kralovice
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení trvalého provozu