detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5347']
Datum podání  26.04.2019
Datum vyřízení  13.05.2019
Investor-provozovatel  SŽDC, s.o.
IČ  70994234
Předmět žádosti  Stavba recyklačního centra
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
5.11.
adresa zdroje  Koterov ZS 5, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení stavby