detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5345']
Datum podání  03.12.2018
Datum vyřízení  16.05.2019
Investor-provozovatel  Energie AG Teplo Rokycany s.r.o.
IČ  25223569
Předmět žádosti  Změna provozu v kotelně U Václava
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Kotelská ulice Rokycany
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení změny provozu