detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5345']
Datum podání
 
03.12.2018
Datum vyřízení
 
16.05.2019
Investor-provozovatel  Energie AG Teplo Rokycany s.r.o.
IČ  25223569
Předmět žádosti
 
Změna provozu v kotelně U Václava
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Kotelská ulice Rokycany
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení změny provozu