detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5343']
Datum podání
 
11.04.2019
Datum vyřízení
 
09.05.2019
Investor-provozovatel  GTW Bearings
IČ  25205242
Předmět žádosti
 
Změna provozu - žíhací a sušící pec Příšov
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
4.6.2.
adresa zdroje
 
Příšov 24
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení změny provozu