detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5341']
Datum podání  17.05.2019
Datum vyřízení   
Investor-provozovatel  PLZEŇSKÁ STK s.r.o.
IČ  64360440
Předmět žádosti  Prodloužení provozu kotle
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Koterovská 156a, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Zasláno na ČIŽP