detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5341']
Datum podání
 
17.05.2019
Datum vyřízení
 
 
Investor-provozovatel  PLZEŇSKÁ STK s.r.o.
IČ  64360440
Předmět žádosti
 
Prodloužení provozu kotle
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Koterovská 156a, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Zasláno na ČIŽP