detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5332']
Datum podání
 
30.04.2019
Datum vyřízení
 
10.05.2019
Investor-provozovatel  ZETEN spol. s r.o.
IČ  48361330
Předmět žádosti
 
povolení provozu na dobu určitou hořák sušárny zrnin Blovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
3.1.
adresa zdroje
 
Husova 276, 336 01 Blovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka