detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5325']
Datum podání
 
02.04.2019
Datum vyřízení
 
16.05.2019
Investor-provozovatel  Praha West Investment k.s.
IČ  25672096
Předmět žádosti
 
Povolení provozu pekárny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.4.
adresa zdroje
 
Globus Chotíkov
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolen ZP