detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5323']
Datum podání  25.03.2019
Datum vyřízení  08.04.2019
Investor-provozovatel  Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
IČ  48379794
Předmět žádosti  Povolení provozu kotelny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Liblín 1, 331 41 Kralovice
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolen TP