detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5323']
Datum podání
 
25.03.2019
Datum vyřízení
 
08.04.2019
Investor-provozovatel  Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
IČ  48379794
Předmět žádosti
 
Povolení provozu kotelny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Liblín 1, 331 41 Kralovice
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolen TP