detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5315']
Datum podání
 
13.03.2019
Datum vyřízení
 
20.05.2019
Investor-provozovatel  Gymnázium a střední odborná škola Plasy
IČ  70838534
Předmět žádosti
 
Povolení zkušebního provozu kotelny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Stará cesta 363, Plasy
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolen ZP