detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5304']
Datum podání  26.03.2019
Datum vyřízení   
Investor-provozovatel  Štěpán Bečvář
IČ  42637278
Předmět žádosti  Povolení provozu, kompostárna Hyršov
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
2.3.
adresa zdroje  Hyršov
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka