detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5304']
Datum podání
 
26.03.2019
Datum vyřízení
 
 
Investor-provozovatel  Štěpán Bečvář
IČ  42637278
Předmět žádosti
 
Povolení provozu, kompostárna Hyršov
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
2.3.
adresa zdroje
 
Hyršov
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka