detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5303']
Datum podání  29.01.2016
Datum vyřízení  04.04.2019
Investor-provozovatel  Město Domažlice
IČ  00253316
Předmět žádosti  závazné stanovisko, plynová kotelna nad 5 MW, Domažlice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Švabinského 564, 344 01 Domažlice
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka  Výzva k odstranění vad podání do 31.5.2019