detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5296']
Datum podání
 
02.11.2018
Datum vyřízení
 
15.02.2019
Investor-provozovatel  Daikin Industries Czech Republic.s.r.o.
IČ  26357895
Předmět žádosti
 
Instalace dvou vysoušecích pecí
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.11.
adresa zdroje
 
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň - Skvrňany
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka