detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5295']
Datum podání
 
21.02.2019
Datum vyřízení
 
25.04.2019
Investor-provozovatel  ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
IČ  62623753
Předmět žádosti
 
Změna provozovatele MOVO
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.6. a 9.8.
adresa zdroje
 
Emila Škody 2922/1, 301 00 Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka