detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5295']
Datum podání  21.02.2019
Datum vyřízení  25.04.2019
Investor-provozovatel  ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
IČ  62623753
Předmět žádosti  Změna provozovatele MOVO
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
9.6. a 9.8.
adresa zdroje  Emila Škody 2922/1, 301 00 Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka