detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5293']
Datum podání  13.03.2019
Datum vyřízení  20.03.2019
Investor-provozovatel  Gymnázium a Střední odborná škola Plasy
IČ  70838534
Předmět žádosti  Rekonstrukce plynové kotelny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Stará cesta 363, 331 01 Plasy
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka