detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5292']
Datum podání
 
26.02.2019
Datum vyřízení
 
27.03.2019
Investor-provozovatel  KLADRUBSKÁ a.s.
IČ  25215671
Předmět žádosti
 
Zkušební provoz kotelny Kladruby
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Vojenice 80, 338 08 Kladruby
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka