detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5289']
Datum podání  11.03.2019
Datum vyřízení  04.04.2019
Investor-provozovatel  Tebyt-HB s.r.o.
IČ  25219383
Předmět žádosti  Povolení TP kotelna Borová
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Borová 662, Horní Bříza
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka