detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5289']
Datum podání
 
11.03.2019
Datum vyřízení
 
04.04.2019
Investor-provozovatel  Tebyt-HB s.r.o.
IČ  25219383
Předmět žádosti
 
Povolení TP kotelna Borová
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Borová 662, Horní Bříza
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka