detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5231']
Datum podání  01.02.2019
Datum vyřízení  11.02.2019
Investor-provozovatel  TERMGLOBAL s.r.o.
IČ  25237683
Předmět žádosti  změna povolení provozu zdroje plynová kotelna Žinkovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Žinkovy č.p. 89, 335 54 Žinkovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka