detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5228']
Datum podání  29.01.2016
Datum vyřízení   
Investor-provozovatel  A -Z Therm s.r.o.
IČ  62029991
Předmět žádosti  závazné stanovisko, plynová kotelna nad 5 MW, Domažlice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Švabinského 564, 344 01 Domažlice
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka