detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5225']
Datum podání  28.01.2019
Datum vyřízení  29.01.2019
Investor-provozovatel  NOVARES CZ Janovice s.r.o.
IČ  27199037
Předmět žádosti  závazné stanovisko k provedení stavby zdroje vstřikolisy a požární čerpadla Jannovice nad Úhlavou
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.2.,6.5.
adresa zdroje  Rozvojová Zóna 555, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka