detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5222']
Datum podání  13.11.2018
Datum vyřízení  23.01.2019
Investor-provozovatel  HENSTAV s.r.o.
IČ  29085373
Předmět žádosti  Povolení - Provozovna Kompostárna Všeruby - trvalý provoz
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
2.3.
adresa zdroje  Všeruby, k.ú. Myslív u Všerub
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka  Povolení trvalého provozu.