detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5217']
Datum podání  13.11.2018
Datum vyřízení   
Investor-provozovatel  ARBYD CZ s.r.o.
IČ  26339269
Předmět žádosti  Změna provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Chotíkov
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Zasláno na ČIŽP