detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5216']
Datum podání  21.12.2018
Datum vyřízení  09.01.2019
Investor-provozovatel  Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
IČ  48379794
Předmět žádosti  Povolení zkušebního provozu kotelny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje   
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení zkušebního provozu.