detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5215']
Datum podání  13.12.2018
Datum vyřízení  20.12.2018
Investor-provozovatel  Škola v přírodě Sklárna s.r.o.
IČ  26350203
Předmět žádosti  Trvalý provoz kotelny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  p.č. 229 v k.ú. Nový Dvůr u Žihle
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení trvalého provozu.