detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5214']
Datum podání  18.10.2018
Datum vyřízení  19.11.2018
Investor-provozovatel  FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s.
IČ  25213423
Předmět žádosti  Rozšíření technologie-umístění a stavba
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
9.6., 9.8.
adresa zdroje  U Přivaděče 1315, 326 00 Plzeň-Bručná
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení umístění a stavby.