detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5213']
Datum podání  10.12.2018
Datum vyřízení  20.12.2018
Investor-provozovatel  Linde Pohony s.r.o.
IČ  47252103
Předmět žádosti  zkušební provoz lakovny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.4., 4.12., 9.11.
adresa zdroje  p.č. 177/1 v k.ú. Ostrov u Stříbra
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení zkušebního provozu.